Sử dụng BĐT Bunhiacopxki để chứng minh BĐT lượng giác

Bất đẳng thức Bunhiacopxki là một BĐT được sử dụng nhiều sau BĐT Cosi trong chương trình Toán phổ thông. Nó cũng dùng để chứng minh BĐT lượng giác.

Sử dụng BĐT Bunhiacopxki để chứng minh BĐT lượng giác-2