Áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải một số bài toán

Cách giải một số bài toán khi áp dụng bất đẳng thức lượng giác. Các bài toán thường áp dụng là cực trị, chứng minh tam giác đều, tam giác vuông.

Ta sẽ tìm hiểu về cách áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải các bài toán định tính các tam giác đều, cân, vuông… và giải cực trị lượng giác.

1. Dạng toán định tính tam giác

Áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải một số bài toán-1

Áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải một số bài toán-2

2. Dạng toán tìm cực trị

Áp dụng bất đẳng thức lượng giác vào giải một số bài toán-3