Thẻ: mặt phẳng

Một số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và được biểu thị qua phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. Một số dạng toán thường gặp: – Dạng 1: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng – Dạng 2: Vị trí tương