Thẻ: mặt phẳng

Một số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và được biểu thị qua phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. Một số dạng toán thường gặp: – Dạng 1: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng – Dạng 2: Vị trí tương

Phương trình mặt phẳng trong không gian

Lý thuyết về Phương trình mặt phẳng trong không gian Trong hình học tọa độ Oxyz người ta có thể thể hiện các mặt phẳng, đường thẳng qua các phương trình với các ẩn. được trình bày dưới đây. 1. Định nghĩa véctơ pháp tuyến và cặp véctơ chỉ phương của mặt phẳng 2. Phương trình