4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian

Sau khi đọc hết bài viết về 4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian dưới đây. Các em sẽ không còn lo lắng khi gặp dạng toán này nữa.

Trước hết các em cần phải ghi nhớ lý thuyết về vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương, phương trình mặt phẳng tổng quát, khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng và góc giữa hai mặt phẳng.

Lý thuyết phương trình mặt phẳng cần ghi nhớ

Muốn viết phương trình mặt phẳng thì ta có hai phương pháp chính sau:

  • Phương pháp 1: Xác định một điểm mà mặt phẳng đi qua và một vectơ pháp tuyến.
  • Phương pháp 2: Xác định một vectơ pháp tuyến và tham số D trong phương trình dạng tổng quát: $latex \displaystyle Ax+By+Cz+D=0$

4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian thường gặp:

Với mỗi dạng chúng ta sẽ làm ví dụ có lời giải để hiểu rõ hơn về cách làm.

Dạng 1. Viết phương trình mặt phẳng bằng cách xác định vectơ pháp tuyến

4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian-3

Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách

4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian-5

Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu

Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến góc

Bài tập tự giải

4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian-8