Thẻ: không gian

Một số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và được biểu thị qua phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. Một số dạng toán thường gặp: – Dạng 1: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng – Dạng 2: Vị trí tương

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian

Toancap3.com giới thiệu các em phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian với cách làm đầy đủ dưới đây. Cụ thể qua các ví dụ. Nội dung chính của phương pháp là ta sẽ chứng minh cho 3 điểm thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt. Phương pháp cần dùng: Cách tìm giao