Thẻ: không gian

Một số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có mối liên hệ mật thiết với nhau. Và được biểu thị qua phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng. Một số dạng toán thường gặp: - Dạng 1: Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng - Dạng 2: Vị trí tương

Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian

Toancap3.com giới thiệu các em phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian với cách làm đầy đủ dưới đây. Cụ thể qua các ví dụ. Nội dung chính của phương pháp là ta sẽ chứng minh cho 3 điểm thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt. Phương pháp cần dùng: Cách tìm giao

Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian

Các dạng toán về quan hệ vuông góc trong không gian gồm có: đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. Ngoài ra còn có dạng toán về góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng

Chuyên đề các phương pháp tính khoảng cách trong không gian

Tài liệu "Chuyên đề các phương pháp tính khoảng cách trong không gian" được thầy Nguyễn Trung Tiến giáo viên trường THPT Kiến An biên soạn sẽ giúp các em giải bài toán tính khoảng cách trong không gian một cách đơn giản nhất. Chuyên đề khoảng cách trong không gian gồm 2 phần lý