Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán đại học quốc gia Hà Nội

Năm 2017 môn Toán THPT quốc gia sẽ thi theo hình thức thi trắc nghiệm. Chính vì vậy các em học sinh cần phải ôn luyện câu hỏi thi trắc nghiệm môn Toán.

Dù cho có nhiều bàn luận xung quanh vấn đề Thi trắc nghiệm môn Toán có khả thi không? thì Bộ giáo dục và đào tạo vẫn thống nhất thi trắc nghiệm môn Toán. Dưới đây là bộ đề thi 500 câu hỏi trắc nghiệm Toán của đại học quốc gia Hà Nội biên soạn.