Tuyển tập Các Kỹ Thuật CASIO [ Kỹ thuật 9+10

Chào các bạn ! Trong bài trước Toán cấp 3 đã giới thiệu tới các bạn tuyển tập các kỹ thuật giải toán trên máy tính CASIO. Trong bài này chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về các dạng toán: Giải bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số và Các kĩ thuật tìm nghiệm của phương trình. Chi tiết: