Vài bài toán về phương trình logarit khác cơ số

Bài toán về phương trình logarit khác cơ số là bài toán thường gặp trong chuyên đề mũ và logarit thuộc Toán 12 của chương trình giáo dục phổ thông.

Phương trình logarit với cơ số khác nhau luôn là vấn đề gây khó dễ cho học sinh khi gặp phải trong các đề thi. Học sinh thường lúng túng khi biến đổi, gặp khó khăn để đưa về cùng cơ số hoặc đưa về các phương trình cơ bản. Tôi viết bài xin đóng góp vài bài mẫu về vấn đề này, nó được dùng các phương pháp: Đổi cơ số, đặt ẩn phụ để đưa về phương trình mũ, biến đổi tương đương và đánh giá hai vế.

Vài bài toán về phương trình logarit khác cơ số

Xem thêm các bài toán về phương trình logarit khác cơ số tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueQWs3RjZQajB5Skk/view