Cách giải phương trình bậc 3 tổng quát

Nắm được cách giải phương trình bậc 3 tổng quát sẽ giúp các em học sinh có thể làm bài tập hoàn chỉnh và vận dụng ở nhiều dạng đề môn Toán khác nhau.

Bài viết hướng dẫn một số cách giải phương trình bậc 3 tổng quát gồm các chuyên đề: phân tích nhân tử, phương pháp Cardano, phương pháp lượng giác hóa – hàm hyperbolic. Tùy vào các phương trình bậc 3 (phương trình bậc ba) sẽ có các cách giải phù hợp để thu được lời ngắn gọn, dễ hiểu.

Cách giải Phương trình bậc 3 tổng quát chi tiết

Ví dụ minh họa và cách giải phương trình bậc 3 tổng quát

Trên đây là toàn bộ cách giải phương trình bậc 3 tổng quát và các ví dụ minh họa do các giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 12 tổng hợp và soạn thảo. Vì thế các em học sinh có thể cập nhật thông tin thường xuyên để xem các lời giải bài toán hay nhất.

Nguồn: Toán cấp 3