Thẻ: đồ thị

Phương pháp biện luận phương trình bằng đồ thị

Để biện luận phương trình (m là tham số ) bằng phương pháp đồ thị, ta tiến hành như sau: Biến đổi phương trình về dạng: Xét các hàm số: có đồ thị , hàm số có đồ thị   Giải thích : Khi đó phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của

Bài giảng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số hay, chi tiết

Bài giảng khảo sát đồ thị hàm số hay và chi tiết bao gồm dạng  khảo sát đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 (trùng phương), bậc nhất trên bậc nhất. Bài giảng được liệt kê chi tiết từng bước làm cụ thể và hướng dẫn cách trình bày một cách cẩn thận giúp các em học