Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum (Sưu tầm)

Toancap3.com chia sẻ đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 của trường THPT Lê Lợi, tỉnh Kon Tum

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum:
+ Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe loại A và xe loại B sao cho chi phí thuê xe là thấp nhất?
+ Cho bất phương trình x y 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là 1. B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm. C. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. D. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.
+ Cho mệnh đề: “Nếu tích của hai số tự nhiên là số lẻ thì cả hai số tự nhiên đó đều lẻ”. Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là: A. Nếu cả hai số tự nhiên đều lẻ thì tích của hai số tự nhiên đó là số lẻ. B. Nếu cả hai số tự nhiên đều không phải là số lẻ thì tích của hai số tự nhiên đó là số lẻ. C. Nếu tích của hai số tự nhiên là số lẻ thì cả hai số tự nhiên đó đều không lẻ. D. Nếu tích của hai số tự nhiên không phải là số lẻ thì cả hai số tự nhiên đó đều không lẻ.

de-giua-hoc-ky-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-le-loi-kon-tum

Tài liệu trên được Giáo viên bộ môn Toán Trường THPT Sài Gòn sưu tập, chia sẻ với mục đích cho giáo viên, học sinh nghiên cứu học tập.