Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – BR VT

Tổ toán – Trường THPT Sài Gòn giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – BR VT:
+ Cho hai mệnh đề P: “Tứ giác ABCD là hình thang cân” và Q: “tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau”. Mệnh đề P => Q có nội dung: A. Tứ giác ABCD là hình thang cân khi và chỉ khi tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau. B. Tứ giác ABCD là hình thang cân nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau. C. “Tứ giác ABCD là hình thang cân” là điều kiện cần để “tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau”. D. Nếu tứ giác ABCD là hình thang cân thì tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau.
+ Trong các câu sau, hãy xác định câu nào là mệnh đề toán học. A. Số 2023 có phải là số nguyên tố không ? B. Tròn như số 0. C. Toán là môn học hấp dẫn. D. 5 – 4 > 3.
+ Cho tam giác MNP đều có cạnh bằng 8, G là trọng tâm và MI là đường trung tuyến của tam giác MNP. Tính MG NI.

de-giua-hoc-ky-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-binh-khiem-br-vt

Đề thi được trình bày mạch lạc, bố cục rõ ràng theo ma trận đề kiểm tra, phù hợp với mặt bằng kiến thức chung của học sinh lớp 10.