Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo dạng đề 40% trắc nghiệm + 60% tự luận, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam:
+ Cho các mệnh đề sau với các véc tơ khác 0. (I) Hai véc tơ cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau. (II) Nếu hai véc tơ ngược hướng thì chúng cùng phương. (III) Nếu hai véc tơ cùng phương thì chúng cùng hướng. (IV) Nếu hai véc tơ bằng nhau thì chúng cùng độ dài. Có bao nhiêu mệnh đề đúng?
+ Câu nào là mệnh đề? A. Không được sử dụng tài liệu khi kiểm tra. B. Hôm nay là thứ mấy?. C. Điện Trung là một xã trong vùng Gò Nổi. D. Bạn làm bài có tốt không?
+ Hai người cùng kéo một con khúc gỗ trên suối với hai lực 1 2 F F có độ lớn 1 2 F F N 100 và góc tạo bởi hai lực 1 2 F F là 600. Hãy tính độ lớn của tổng hợp lực 1 2 F F (hình vẽ tham khảo).

de-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-pham-phu-thu-quang-nam

Đa số các trường THPT Tp HCM cũng có ma trận kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán với phần nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao như đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 10 của trường THPT Phạm Phú Thứ.