Sưu tập: 20 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu gồm hơn 250 trang, được sưu tập bởi tổ toán Trường THPT Sài Gòn tuyển tập 20 đề ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 03 – 04 câu, thời gian làm bài 90 phút; nội dung đề thi phù hợp với chương trình SGK Toán 10 mới nhất: Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Chân Trời Sáng Tạo.

Trích dẫn 20 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Số đôi giày bán ra trong quý III của năm 2022 của một của hàng được thống kê trong bảng tần số sau: Cỡ

giày 37 38 39 40 41 42 43 44. Tần số (Số đôi giày bán được) 40 48 52 70 54 47 28 3. Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?
+ Các câu sau đây, có bao nhiêu mệnh đề toán học? a) 16 có chia hết cho 3 không? b) Một năm có 365 ngày. c) Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1946. d) 16 chia 3 dư 1. e) 2022 không là số nguyên tố. f) 5 là số vô tỉ. g) Hai đường tròn phân biệt có nhiều nhất là hai điểm chung.
+ Tìm phát biểu đúng về phương sai của mẫu số liệu: A. Phương sai được sử dụng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. B. Phương sai được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê. C. Phương sai được tính bằng tổng số phần tử của một mẫu số liệu. D. Phương sai là số liệu xuất hiện nhiều nhất trong bảng các số liệu thống kê.

20-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-10-co-dap-an-va-loi-giai-chi-tiet

Trường THPT Sài Gòn tuyển sinh lớp 10 và tiếp nhận học sinh khối 10, 11, 12 chuyển trường với các môn học có thiên hướng học về ban tự nhiên. Phụ huynh, học sinh của Nhà tường có nhu cầu học vui lòng liên hệ hotline: 0812 217 217 để được tư vấn thêm.