Thẻ: tiếp tuyến

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) trong từng trường hợp cho trước. Toancap3.com đưa ra các trường hợp dưới đây: - Trường hợp 1. Tại một điểm trên đồ thị. - Trường hợp 2. Tại điểm có hoành độ trên đồ thị. - Trường hợp 3. Tại điểm có

Sử dụng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Sử dụng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số để chứng minh bất đẳng thức được thầy giáo Lê Phi Hùng trình bày dưới đây. Cách giải này nhìn qua có vẻ tương tự phương pháp chứng minh sử dụng bất đẳng thức Jensen (còn gọi là bất đẳng thức hàm lồi). Tuy