Tháng: Tháng Năm 2017

Các định nghĩa về vectơ

Định nghĩa vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng hai vectơ bằng nhau, vectơ không. Ở bài này các em sẽ được học những lý thuyết về vectơ. 1. Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn thẳng định hướng. – Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB,

Tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ Lý thuyết vectơ dưới đây. 1. Tổng của hai vectơ Cho hai vectơ \(\displaystyle \overrightarrow{a}\), \(\displaystyle \overrightarrow{b}\) . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ \(\displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{a}\) , \(\displaystyle \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{b}\) . Vectơ \(\displaystyle \overrightarrow{AC}\) được gọi là tổng của hai vectơ \(\displaystyle \overrightarrow{a}\) và \(\displaystyle \overrightarrow{b}\) . \(\displaystyle \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\) 2. Quy tắc